Autos Buenos Aires Galicia SL, ha recibido las siguiente subvenciones

Equipamiento productivo 2023

Esta actuación está acollida ao programa «Axudas e préstamos parcialmente reembolsables para o financiamento dos proxectos de investimento empresarial en equipamento produtivo». Adquisición de 6 columnas elevadoras para trabajar con seguridad bajo vehículos industriales pesados.

 

 

 

 

 

Axudas e financiamento do Igape a proxectos de investimento empresarial
Operación financiada polo Igape

Breve descrición do proxecto:  O proxecto consiste na adquisición de un xogo de seis columnas elevadoras para a elevación dos vehículos que permitan realizar as tarefas de reparación e mantemento dos vehículos

 

Resumen de la ayuda:

Fecha de concesión: 07/11/2023

Órgano concedente: Instituto Gallego de Promoción Económica

Referencia y/o nombre de la ayuda: IG287 – AYUDAS A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO PRODUCTIVO (2022)

Objeto y finalidad: Inversiones en equipamiento productivo


 

Autoconsumo 2023

Esta actuación está acollida ao «Programa de incentivos 1, 2 e 3 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos.»

Se instalarán paneis solares sumando unha potencia total pico de 55,08 kW.

 

 

Resumen de la ayuda:

Fecha de  concesión: 26/07/2023

Órgano concedente: Instituto enerxético de Galicia

Referencia y/o nombre de la ayuda: IN421W

Objeto y finalidad: Instalación Solar Fotovoltaica


 

Programa Bono de enerxía PEME 2023

Executamos unha renovación de luminarias gracias ao apoio económico obtido do Instituto Enerxético de Galicia (INEGA). O uso de luminarias leds nos permitiu tanto unha mellora na iluminación da nave, como unha reducción do consumo eléctrico.

En concreto, a actuación supuxo a instalación de:

Esta mellora da eficiencia enerxética está acollida ao «Programa Bono de enerxía PEME 2023». Data da resolución da axuda 08/05/2023.

BEP2023_Modelo_Placa_Publicidade

Resumen de la ayuda:

Fecha de concesión: 08/05/2023

Órgano concedente: Instituto enerxético de Galicia

Referencia y/o nombre de la ayuda: IN417Z

Objeto y finalidad: Renovación de Luminarias


 

Kit Digital 2022

Nos concedieron el kit digital que empleamos en la creación de esta página Web y en la digitalización de algunos procesos internos que nos permiten optimizar flujos de trabajo.

 

 

 

Resumen de la ayuda:

Fecha de concesión: 28/06/2022

Órgano concedente: Entidad Pública Empresarial RED.ES

Referencia y/o nombre de la ayuda: C005/22-SI

Objeto y finalidad: Digitalización de procesos y presencia digital